DISCLAIMER EN ALGEMENE VOORWAARDEN

  is een handelsnaam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 71421475.

Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.